NORDHAVEN

 

KORT OM SELSKAPET

Nordhaven er en av de største uavhengige M&A rådgiverene i Norden med 42 spesialister i Helsinki, Oslo og Stockholm. Selskapet ble etablert i 2017 som følge av en fusjon mellom norske Steinvender og finske PCA Corporate Finance.
 
I Norge har Steinvender gjennom 20 år etablert seg som en av de ledende aktørene i toppsjiktet av corporate finance. Kompetanseområder og nedslagsfelt er ekspandert gjennom tiden, men grunnpilaren i vår historie ligger i videresalg av gründerskapte bedrifter med et stort volum gjennomførte transaksjoner innen TMT sektoren. I Nordhaven vil vi bygge videre på denne posisjonen og fortsette vårt klare fokus på rådgivning ved fusjoner, kjøp og salg av bedrifter i alle sektorer.
 
Nordhaven er partner i det internasjonale nettverket Clairfield International.

VÅR KJERNEKOMPETANSE

Vår eksperter tilbyr strategisk finansiell rådgivning til ledelsen, styret og eierne i selskaper som ønsker å gjennomføre et eierskifte eller har behov for ny kapital. I Norge har vi siden starten gjennomført mer enn 130 selskapstransaksjoner hvorav rundt 70% er salgsmandater. Selskapene vi representerer blir i all hovedsak solgt til industrielle aktører eller finansielle fond, enten som private equity plattformer eller add-on investeringer, hvorav du industrielle utgjør hoveddelen med rundt 60%.

Våre prosesser og kompetansen vi tilbyr er således svært knyttet opp i visualisering av teknologien, kompetansen og de unike aspektene ved selskapene vi representerer som underbygger sterke strategisk industrielle rasjonale hos de potensielle kjøperne. På denne måten sikrer vi optimal verdiskapning for dagens eiere, og gir selskapet en ny havn det kan vokse videre i.

Kontakt

For mer informasjon eller en dialog på hvordan vi kan bistå deres bedrift, vennligst ta kontakt med:

Anders Strand
+47 901 38 832
anders.strand@nordhaven.com

  • Helsinki
  • Eteläranta 12
  • +35 8 207 613 910
  • Oslo
  • Hieronymus Heyerdahls gate 1
  • +47 901 38 832
 
Contact LinkedinPrivacy Policy
Nordhaven
Website by Almedialt